این نوشته، نیازی به تصویر ندارد، یعنی این اثر حتی ارزش این را ندارد که بخواهم برایش، فوتوشاپی باز کنم و برای آن، یک تصویر بسازم. امین حیایی از نظر بنده همیشه بازیگری بامزه بوده است و همواره توانسته با بازی‌های منحصر به فرد، من را بخنداند. اما در این فیلم انگار چلاق است! ( ضمن عرض پوزش برای استفاده از این کلمه، از این نظر عرض شد که توانایی ندارد و این کلمه توانایی بیان این حد فاجعه را داشت)


#سطل‌آشغال‌فیلم