یه قلاب دادی دست مو ، میگی از چاه بگیرید غذا؟

باز کن این بن بست لامصب راه رو ..

ما یاد میگیریم شنا رو ، می‌کشیم همه کوسه‌ها رو

سیاه کردی روز مارو ...