در گذر روز و شب ، در فصل مهاجرت فلامینگوها ، در گردش پلوتو به دور خورشید و گردش خورشید به دور چیز دیگر ، در بینابین میلیاردها قوانین فیزیکی ، ما بی‌شماریم. ما ذره‌ای از این موجودیت هستی ...

در گذر زمان ، در پس و پیش زمان ، ساعت‌گرد ، نفس می‌کشیم ، اما بی‌شماریم .

قسم به قلم و هر آنچه که می‌نویسد ....

#نوشته